Powietrze

Powietrze.

W ramach projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” dzieci zostały wprowadzone w tematykę żywiołu jakim jest powietrze. Obejrzały prezentacje, przeprowadziły doświadczenia, brały czynny udział w zabawach, a na koniec przedszkolaki wykonały prace plastyczną – ekologiczny wiatrak.