Powitanie wiosny

Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno,
pięknie cię żegnamy bo wiosny czekamy.

Już od poniedziałku w grupie 7 trwają przygotowania na powitanie wiosny.
Sala została pięknie ozdobiona kwiatami przyniesionymi przez dzieci.
Nauczycielki zawiesiły wiosenne dekoracje.Odbyły się również zajęcia,na których dzieci poznały pierwsze oznaki wiosny.Wykonały pracę plastyczną ,,Bocian”,Którą można podziwiać na tablicy.

Dnia 19 marca zgodnie z tradycją ludową odbyło się pożegnanie zimy i powitanie wiosny.
Nauczycielki przygotowały słomianą kukłę zwaną Marzanną-symbol zimy. Dzieci pożegnały zimę stosownymi wierszem.Następnie powitały nowa porę roku, której symbolem jest ,,Gaik zielony pięknie przystrojony” Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem piosenek o wiośnie.