Poznaję żywioły

Poznaję żywioły

W ramach projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” realizując moduł „Misiowe laboratorium czterech żywiołów” dzieci zostały wprowadzone w tematykę żywiołów. Przygotowały „Kącik Małego Naukowca”. Poznały żywioły, obejrzały o nich prezentacje. Zostało wykonane doświadczenie. Następnie dzieci przyporządkowały ilustracje zjawisk do odpowiedniego żywiołu. Na koniec przedszkolaki wykonały farbami prace plastyczną pod tytułem „4 żywioły moimi oczami”.