PROGRAM EDUKACYJNY „POCZTÓWKOWE PRZEDSZKOLE”

Opis

W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów powoli odchodzi w niepamięć. Łatwiej i taniej napisać maila, SMS, porozmawiać na czacie albo wysłać wiadomość na portalu społecznościowym. Często zapominamy o tym jak wiele daje pisanie listów, które nie tylko ćwiczy wyobraźnię i cierpliwość ale także rozwija kreatywność. Listy są także czymś trwałym ,mogącym  stać się wspaniałą pamiątką na długie lata. Bywa i tak , że każdy list niesie ze sobą jakąś historię, każdy ma duszę. Czytanie ich jest magicznym momentem dla odbiorców. Jest to też odskocznia od zbyt prostych form dzisiejszego komunikowania się i może dać wiele radości dzieciom czy dorosłym. Okazją  do wysłania pocztówki nie muszą być tylko święta.

Dlatego warto już od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komunikowania się z innymi osobami, aby w późniejszym czasie również one podtrzymywały tą tradycję.

Idea wiodąca programu:  Propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów.

Cel główny: Wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całej Polski i za granicą.

Cele ogólne:

 • nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych;
 • zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego;
 • promowanie własnego regionu i przedszkola;
 • poznawanie innych miejscowości,krajów oraz kultury i tradycji ich mieszkańców;
 • prezentowanie działań dzieci;
 • wzbogacenie słownika dziecka;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • rozwijanie zdolności artystycznych.

Cele operacyjne:

 • dziecko zna pojęcia związane z urzędem pocztowym;
 • dziecko wie, kim jest listonosz;
 • dziecko wie, z jakich okazji można wysyłać pocztówki i listy;
 • dziecko zna pojęcia: adresat, nadawca, adres;
 • dziecko wie, jak wypełnić kartkę pocztową;
 • dziecko wie, w którym miejscu nakleić znaczek;;
 • dziecko wie, gdzie wrzuca się listy/pocztówki, jak się je wysyła;
 • dziecko rozumie znaczenia słów „nad”, „pod”, „obok”, „na górze / dole”, „z prawej / z lewej strony”; „cięższy”, lżejszy” itp.;
 • dziecko zna zabytki oraz ważne miejsca własnej miejscowości i regionu;
 • dziecko rozumie znaczenie wysyłania pocztówek dla ich odbiorców;
 • dziecko zna swój adres;
 • dziecko chętnie uczestniczy w zabawie;
 • dziecko współdziała z rówieśnikami w grupie.

 REALIZACJA PROGRAMU

* W ciągu minionego roku (2016-2017) udało nam się nawiązać  kontakt z 40 przedszkolami (w tym także z przedszkolami z Australii, Norwegii i Ukrainy), w ramach którego przesyłamy sobie kartki pocztowe, których tematyka związana jest z obchodzonymi świętami lub ważnymi wydarzeniami przedszkolnymi. W roku kalendarzowym 2017/2018 zamierzamy poszerzyć nasze kontakty o kolejne pocztówki z Polski i zagranicy.

DSC_4717
* W roku kalendarzowym 2017/2018 przybyło nam przyjaciół z takich krajów jak: Turcja, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia Stany Zjednoczone i Irlandia.

* W roku kalendarzowym 2018/2019 nawiązaliśmy kontakt z przedszkolem z Grecji oraz Ukrainy.