Projekt edukacyjny eTwinning „Mały patriota”

W nowym roku szkolnym nasza grupa rozpoczęła projekt edukacyjny eTwinning pt. „Mały patriota”. Projekt dedykowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym 3-6 lat. Zdecydowaliśmy się na realizację projektu ponieważ w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy wspólnie z przedszkolakami z różnych rejonów Polski, poprzez wielo-obszarowe działania, uczcić to wydarzenie oraz rozwinąć u naszych wychowanków świadomość przynależności narodowej oraz postawę patriotyczną.

Celem projektu jest:

– Zapoznanie dzieci z podstawowymi zagadnieniami związanymi z edukacją patriotyczną;
– kształtowanie patriotycznych postaw wychowanków;
– dostrzegania piękna i oryginalności różnych rejonów naszego kraju;
– nabywanie poczucia przynależności narodowej;
– rozwijanie wiedzy dzieci na temat ich ojczyzny;
– integracja z rówieśnikami z innych regionów

OPIS PROJEKTU:

Kontakt z partnerami projektu będzie się odbywać na bieżąco za pomocą popularnych komunikatorów internetowych. W projekcie przewidziane są telekonferencje z udziałem dzieci oraz wspólne granie w gry online.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

WRZESIEŃ 2018: Prezentacja członków projektu (forma dowolna, np. film, ppt). Powitanie – konferencja Skype. Przygotowanie plakatu nawiązującego do tematyki projektu. Tworzenie propozycji logo projektu oraz jego wybór. Wybór maskotki projektu, która będzie w ciągu roku odwiedzać poszczególnych uczestników projektu, ustalenie drogi jej wędrówki.

PAŹDZIERNIK 2018: „Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą” – zapoznanie dzieci z wybranymi legendami; przygotowanie albumu zawierającego ilustracje wykonane przez dzieci do dowolnej legendy; prezentacja ciekawostek na temat swojego miasta i regionu; wymiana pocztówek między partnerami projektu.

LISTOPAD 2018: Przygotowanie kącika w sali przedszkolnej nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorganizowanie pogadanki o patriotyzmie; Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi; wykonanie prac plastycznych; Przybliżenie dzieciom ważnych dla Polski postaci historycznych; odwiedzanie ważnych miejsc pamięci w swojej miejscowości- fotorelacja.

GRUDZIEŃ 2018: Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych różnych rejonów Polski, wymiana przepisów, stworzenie mini książki kucharskiej w formie elektronicznej z przepisami regionalnymi, telekonferencja Skype – wymiana życzeń świątecznych.

STYCZEŃ/LUTY 2019: Tworzenie gier interaktywnych o tematyce patriotycznej (np. z pomocą Kahoot, wykorzystanie ich w czasie zajęć tematycznych, wspólne granie w gry online przez partnerów projektu.

MARZEC/KWIECIEŃ: Przygotowanie i nagranie (do wyboru) inscenizacji legendy, pieśni lub tańca. Wspólny śpiew proponowanych utworów, nauka tańców, oglądanie występów nagranych przez uczestników projektu.

MAJ: święta majowe – przypomnienie znaczenia symboli narodowych, recytacja wierszy patriotycznych przez uczestników projektu, wspólne odśpiewanie wybranej piosenki/piosenek o tematyce patriotycznej z wykorzystaniem Skype.

CZERWIEC: podsumowanie projektu, „Turniej wiedzy o Polsce” – quiz z pytaniami obejmującymi całe działanie projektowe.

 

Efektem końcowym naszych działań będą wytwory dzieci oraz nauczycieli biorących udział w projekcie, m.in.: ilustracje, zdjęcia, plakaty, książeczki, gry online stworzone na potrzeby projektu, nagrania audio i video. Wszystkie działania będą dokumentowane na TwinSpace.  Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność dzieci. Projekt podniesie efektywność prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz przyczyni się do rozwoju umiejętności partnerów projektu w zakresie TIK.

 

b6e98c1f_opt