Projekt „Rosnę śpiewająco- z muzyką przez świat”

Rosnę śpiewająco – z muzyką przez świat. Projekt realizowany w roku szkolnym 2021/2022

Rosnę śpiewająco – z muzyką przez świat to duża dawka doświadczeń muzycznych oraz spotkań z kulturą muzyczną całego świata. Zadania zawarte w programie uwzględniają śpiew, taniec, grę na instrumentach, słuchanie muzyki, wykonywanie prostych zadań w metodzie aktywnego słuchania muzyki. Poprzez udział w programie dzieci rozwijają się nie tylko muzycznie, artystycznie, ale także indywidualnie i społecznie.

Projekt realizują grupy:  IH, II H, III H, IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA