Przedszkolaki w teatrze.

Dnia 17.10.2019r . przedszkolaki uczestniczyły w wyciecze autokarowej do Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. Celem wycieczki było obejrzenie spektaklu „Czerwony Kapturek” na podstawie tekstu J. Brzechwy w wykonaniu profesjonalnych aktorów, rozbudzanie  zainteresowań teatralnych  dzieci, uczenie  się  kultury  odbioru  sztuki, przeżywania i wyrażania swoich odczuć.

Przedszkolaki  obejrzały  uroczy i zabawny  spektakl w klasycznej formie. Przygoda małej dziewczynki i sprytnego wilczyska, choć dobrze znana, wzbudziła zachwyt w oczach dzieci. Przedszkolaki nagrodziły aktorów gromkimi brawami.

Efektem wycieczki jest rozbudzanie wrażliwości na sztukę teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem podczas oglądania spektaklu w teatrze. Dzieci  nauczyły  się  również kulturalnego  odbioru  sztuki  oraz  bezpiecznego  zachowania  podczas  jazdy  autokarem.