Regulamin ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie

Zapraszamy do zapoznania się z Regulamin ewidencji pobytu dziecka w  Przedszkolu
Prosimy o potwierdzenie faktu zapoznania się z w/w regulaminem na listach u nauczycielek w grupie
do której uczęszcza Państwa dziecko.

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w pm13