„ShowPedagogika”

Innowacja pedagogiczna „ShowPedagogika”– Dyscyplina bez nakazów” to nowatorskie metody Agnieszki Chartanowicz (pedagoga terapeuty, oligofrenopedagoga, nauczyciela muzyki i instruktora tańca nowoczesnego) realizowana w formie projektu.

Odpowiada na potrzeby dzieci:

 1. Zaspokojenie potrzeby otrzymywania atrakcyjnego komunikatu przez dzieci – Dzieci uczestniczą w spektaklach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela. Stosowanie wielokanałowego przekazu w spektaklach (wzrok, słuch, dotyk, ruch) prowadzi do odbioru komunikatu przez dziecko jako atrakcyjnego.
 2. Zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci – Wprowadzenie tańców wychowańców czyli atrakcyjnych zabaw muzyczno-ruchowych pomaga dzieciom uwolnić z ciał nadmiar energii w kontrolowany przez nauczyciela sposób. Dzieci mogą przenieść swoją uwagę na spokojniejszą zabawę i naukę.
 3. Zaspokojenie potrzeby godności własnej i wolności dziecka – Dziecko przestaje czuć się zmuszane do koniecznych w placówce aktywności i zachowań zgodnych z zasadami. Dziecko poznaje wartości wolności i szacunku na swoim doświadczeniu, czyli doświadcza wolności i czuje się Dzięki temu uczy się szanować i dawać wolność innym.

Atrakcyjność przekazu „ShowPedagogika – Dyscyplina bez nakazów” powoduje, że dzieci pragną uczestniczyć w zajęciach w wolności i szacunku.

Cele szczegółowe:

 1. Dziecko uczy się z ochotą słuchać, słyszeć i działać zgodnie z poleceniami nauczyciela.
 2. Dziecko uczy się pro aktywnej postawy wobec życia i otoczenia.
 3. Dziecko rozumie, że czuje trudne emocje (żal, złość) i uczy się brać odpowiedzialność za te emocje.
 4. Dziecko buduje poczucie własnej wartości, szacunku wobec siebie i innych, wspólnoty ze społecznością i indywidualność
 5. Wyrównanie dysharmonijnego rozwoju w grupie.

W tym roku szkolnym 2019/2020  w grupach IV  i VI nauczyciele grup zrealizują cykl pt: „ 7 pedagogicznych nawyków” w oparciu o bajki pedagogiczne  i tańce wychowańce.

 1. Dzieńdobrynki – tworzymy nawyk mówienia Dzień dobry.
 2. Żamba Dance – dzieci z radością myją ręce, nie tylko przed jedzeniem.
 3. Biedroneczki Piecząteczki – antidotum na dzieci walczące o uwagę wszelkimi sposobami.
 4. Rękavici i Skarpetino – ćwiczymy koncentrację i pamięć fifigadkami.
 5. Maestro Marchewka – tworzymy nawyk jedzenia zdrowych przekąsek, wykorzystując “efekt idola”.
 6. FitKwiatuszki – dzieci komunikują potrzebę przerwy ruchowej, nauczyciel w 2 minuty daje dzieciom superdawkę ruchu.
 7. Śliweczka – uczymy odpowiedzialności na przykładzie drzewa dbającego o słodkość wszystkich śliweczek.

Realizatorki : Dorota Dymek, Malwina Flaczyńska, Paulina Andrzejewska.