Światowy Dzień Ziemi w grupie III

Przedszkolaki z grupy III świętowały obchody Dnia Ziemi utrwalając w oparciu o wiersz i zabawę dydaktyczną „Ziemia prosi o pomoc” ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja do pojemników). „Dialog roweru z samochodem” uświadomił dzieciom jak ważne jest czyste powietrze i w jaki sposób możemy o nie zadbać, a doświadczenie z wodą przypomniało przedszkolakom o konieczności oszczędzania wody. Dzieci powtarzając rymowankę złożyły przysięgę „przyjaciela Ziemi” i otrzymały odznaki. Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi zasadziły cebulki do doniczek.