UBEZPIECZENIE DZIECI

Rodzice zainteresowani dobrowolnym ubezpieczeniem dziecka proszeni są o dokonywanie wpłaty w  wysokości 30 zł w sekretariacie przedszkola do dnia 25.09.2019 r.