Warsztaty ceramiczne

WARSZTATY CERAMICZNE – I etap

Dzieci poznały właściwości gliny poprzez zabawy sensoryczne: ugniatanie, wałkowanie, głaskanie itp.

Wykonały zawieszkę wycinając ją foremką i ozdabiając dowolnymi wzorkami.

Tak przygotowane zawieszki zostały zabrane do wypalenia w piecu w odpowiedniej temperaturze.