Wyniki konkursu- zbiórka baterii

Wyniki konkursu- Zbiórka zużytych baterii  i akumulatorów

Drodzy Rodzice,

z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto konkurs zbiórki zużytych baterii organizowany przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w ramach projektu edukacyjnego „Pruszków wolny od elektroodpadów 2020”.

Projekt edukacyjny adresowany był do 1884 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z 15 pruszkowskich przedszkoli miejskich oraz środowisk rodzinnych dzieci. W ramach projektu odbył się cykl zajęć dydaktycznych prowadzony w grupach przedszkolnych przez kadrę dydaktyczną placówek. Wśród metod pracy z dziećmi wykorzystywane były: pogadanka, pokaz, demonstracja, pytania aktywizujące, ćwiczenia sprawdzające poprawność opanowania wiedzy z zakresu unikania zagrożeń, ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów – KONKURS

O ile działania edukacyjne w postaci zajęć z przedszkolakami zostały zrealizowane w marcu i na początku kwietnia, to dalsze działania związane z realizacją zbiórki zużytych baterii w formie konkursu natrafiły na okres, w którym przedszkola zostały zamknięte z powodu epidemii. Przedłużenie konkursu do końca października pozwoliło zrealizować również planowaną zbiórkę na bardzo wysokim poziomie, gdyż dzieci zebrały łącznie 4 584 kg zużytych baterii.

Pełna lista 15 przedszkoli biorących udział w projekcie jest w posiadaniu AURAEKO.

Trzy główne nagrody, ufundowane przez AURAEKO zdobyły:

I miejsce – wartość nagrody 1 500 zł netto, Przedszkole Miejskie Nr 13

II miejsce – wartość nagrody 1 000 zł netto, Przedszkole Miejskie Nr 15

III miejsce – wartość nagrody 700 zł netto, Przedszkole Miejskie Nr 2

Dodatkowe nagrody dla wyróżniających się uzyskanymi wynikami ufundował Urząd Miejski w Pruszkowie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu przedszkolaki otrzymają atrakcyjne nagrody i tym samym wspólnie przyczyniamy się do pozyskiwania cennych surowców wtórnych. Właściwa zbiórka zużytych baterii pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.