Wytyczne od MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

WYTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Wytyczne_GIS_i_MZ(1)