Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli.

  • Organizacja opieki w podmiocie.
  • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni.
  • Gastronomia.
  • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeni

Szczegóły znajdziecie Państwo w dokumencie:

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020