Zabawy matematyczne

Dzieci utrwalały cyfrę 4 i 5 z wykorzystaniem różnych materiałów przyrodniczych i pomocy dydaktycznych.