Zajęcia ceramiczne część druga

Drugie zajęcia ceramiczne w grupie 2h
Dzieci z wielką starannością i dokładności kolorowały prace wykonane na pierwszych zajęciach.