Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień

Tydzień I

KRĄG TEMATYCZNY:  ” Ja w przedszkolu”

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie mowy.
 • Zwracanie uwagi na własne stany emocjonalne i uczucia.

Tydzień II

KRĄG TEMATYCZNY:  ” Moja grupa, moi koledzy”

 • Właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe.
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Uwrażliwianie na utwory muzyczne.
 • Odkrywanie własnych możliwości teatralnych.

Tydzień III

KRĄG TEMATYCZNY:  „Jestem bezpieczny”

 • Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi.
 • Nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo słuchowej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej
 • Rozwijanie logicznego myślenia

Tydzień IV

KRĄG TEMATYCZNY: „Jesień wokół mnie” 

 • Właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • Uwrażliwianie na piękno zjawisk przyrodniczych.
 • Wdrażanie do współpracy z innymi.
 • Pobudzanie zainteresowań przyrodniczych.