Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – październik

Temat kompleksowy: Co robią zwierzęta jesienią?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozwijanie mowy

– Umuzykalnienie dzieci

– Rozwijanie sprawności manualnej

– Rozwijanie umiejętności liczenia

– Zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi las

 

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozwijanie orientacji przestrzennej

– Rozwijanie kompetencji w zakresie przyrodniczym

– Rozwijanie umiejętności liczenia i tworzenia zbiorów

– Kształtowanie poczucia rytmu

– Rozwijanie mowy

– Rozwijanie sprawności manualnej

 

Temat kompleksowy: Smaczne warzywa

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozwijanie mowy

– Rozwijanie sprawności manualnej

– Utrwalenie wyglądu i nazw wybranych kolorów

– Instrumentacja utworów muzycznych

– Rozwijanie umiejętności liczenia

 

Temat kompleksowy: Jaki jestem

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Poznawanie i nazywanie części ciała

– Podkreślanie znaczenia warzyw i owoców w zdrowym odżywianiu się

– Wyrażanie muzyki ruchem

– Rozwijanie sprawności manualnych

– Rozwijanie mowy

 

Temat kompleksowy: Moje zmysły

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozwijanie zmysłów

– Umuzykalnienie dzieci

– Rozwijanie rozumienia i przetwarzania informacji

– Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych