Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – październik

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:
– Rozwijanie orientacji przestrzennej
– Rozwijanie kompetencji w zakresie przyrodniczym
– Rozwijanie umiejętności liczenia i tworzenia zbiorów
– Kształtowanie poczucia rytmu
– Rozwijanie mowy
– Rozwijanie sprawności manualnej

Temat kompleksowy: Smaczne warzywa

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:
– Rozwijanie mowy
– Rozwijanie sprawności manualnej
– Utrwalenie wyglądu i nazw wybranych kolorów
– Instrumentacja utworów muzycznych
– Rozwijanie umiejętności liczenia

Temat kompleksowy: Jaki jestem

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:
– Poznawanie i nazywanie części ciała
– Podkreślanie znaczenia warzyw i owoców w zdrowym odżywianiu się
– Wyrażanie muzyki ruchem
– Rozwijanie sprawności manualnych
– Rozwijanie mowy

Temat kompleksowy: Moje zmysły

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:
– Rozwijanie zmysłów
– Umuzykalnienie dzieci
– Rozwijanie rozumienia i przetwarzania informacji
– Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych