Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – październik

Tydzień 1 – Krąg tematyczny: Jesień w sadzie

 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie,
 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,
 • poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Tydzień 2 – Krąg tematyczny: Jesień na działce

 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • poznawanie typowych gatunków warzyw uprawianych na polu i w ogrodzie;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10,
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki.

Tydzień 3 – Krąg tematyczny: O sobie samym

 • nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała),
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru),
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian– żaba – jezioro…
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

Tydzień 4 – Krąg tematyczny: Nasze zmysły

 • dostrzeganie i akceptowanie szczególnych, wyjątkowych zdolności i potrzeb innych ludzi,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku,
 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,
 • poznanie wybranych roślin zielnych, np.: wrotyczu, rumianku, mniszka lekarskiego, i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, preparaty kosmetyczne),
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy– głośny.