Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – październik

I Temat tygodnia: Jesień w sadzie

 • zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,
 • zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska
 • zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 2,
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,

II Temat tygodnia: Jesień na działce

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
 • zachęcanie do zabawy w teatr.

III Temat tygodnia: O sobie samym

 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 • zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • utrwalenie pojęcia spółgłoska
 • organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 • poznanie cech kwadratu
 • przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości.

IV Temat tygodnia: Nasze zmysły

 • rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 • zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 • podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
 • poznawanie różnych rodzajów okularów.

V temat tygodnia: 1 listopada – poznaję zwyczaje

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów obchodzenia święta 1 listopada w Polsce,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania.