Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień

Krąg tematyczny „w przedszkolu”

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.
 • przestrzega­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • rozwijanie pamięci poprzez rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej

Krąg tematyczny „Droga do przedszkola”

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach(pod opieką osoby dorosłej).
 • poznawanie zawodów osób czuwających nad bezpieczeństwem
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • wykonywanie prac plastycznych z użyciem nożyczek

Krąg tematyczny „Nadeszła jesień”

 • obserwowa­nie środowiska przyrodni­czego: zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • wzbogacanie kącika przyrody w jesienne okazy
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych
 • rozwijanie sprawności manualnej; tworzenie jesiennych kompozycji z liści
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych

Krąg tematyczny „Co robią zwierzęta jesienią”

 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).
 • usprawnianie posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie małej motoryki poprzez lepienie z plasteliny, masy solnej, malowanie
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. słuchanie i rozpoznawanie głosów przyrody
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; liczenie w zakresie czterech
 • usprawnianie aparatu mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne, oddechowe.