Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień

Krąg tematyczny: Witamy w przedszkolu

 • budowanie relacji koleżeńskich w grupie
 • zapoznanie się z organizacją kącików i pomieszczeń w sali
 • kształtowanie świadaomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • utrwalenie zwrotów grzecznościowych

Krąg tematyczny: Moja grupa

 • ustalenie zasad obowiązujących w grupie
 • stworzenie kodeksu przedszkolaka
 • wdrażanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności higienicznych
 • doskonalenie sprawności motoryki dużej
 • kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni

Krąg tematyczny:Bezpieczna droga do przedszkola

 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
 • rozumienie znaczenia znaków drogowych
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych i ich wyglądu
 • wzbogacanie słownictwa

Krąg tematyczny: Nadchodzi jesień

 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
 • utrwalenie nazw pór roku i ich cech charakterystycznych
 • doskonalenie umiejetności liczenia
 • rozwijanie zdolności manualnych