Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień

Krąg tematyczny: Pierwszy raz w przedszkolu

  Wprowadzenie dzieci w życie przedszkola i grupy.

–  Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery

–  Zaznajomienie  z  indywidualnymi znaczkami rozpoznawczymi, wyjaśnienie do czego służą.

– Ćwiczenie samodzielności w wykonywaniu prostych czynności samoobsługowych oraz porządkowych.

– Przełamywanie nieśmiałości i lęku, nawiązanie pozytywnego kontaktu z innymi dziećmi; integracja

– Kształtowanie nawyku właściwego zachowania się przy stole .

 

Krąg tematyczny: Bawimy się wspólnie

– utrwalanie zasad panujących w grupie i na terenie przedszkola

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy

– rozwijanie pamięci i spostrzegawczości

– uczenie się reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe

– liczenie w dostępnym zakresie

 

Krąg tematyczny: Nadeszła jesień

poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu,

– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

– liczenie palców, przedmiotów itp.,

– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie

 

Krąg tematyczny: Co robią zwierzęta

– nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody,

– obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

– uczestniczenie w zabawach naśladowczych

– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.