Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE   2020 GRUDZIEŃ ,GRUPA III A

1.KRĄG TEMATYCZNY: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 • Przygotowanie do nauki czytania,
 • zapoznanie z literą k: małą i wielką, drukowaną.

 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

2. KRĄG TEMATYCZNY: TU ROSŁY PAPROCIE

 • Rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną.
 • Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

3.KRĄG TEMATYCZNY: NADCHODZI ZIMA

 • Dostrzeganie cykliczności pór roku.
 • Zapoznanie z literą y: małą, drukowaną.
 • Pamięciowe opanowanie utworu literackiego.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Utrwalanie nazw elementów pogody.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie mowy,
 • Rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat.

4. KRĄG TEMATYCZNY: ŚWIĘTA ,ŚWIĘTA

 • Rozwijanie mowy.
 • Zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną.
 • Rozwijanie pamięci słuchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami.

5.KRĄG TEMATYCZNY:ZIMOWE ŚPIOCHY

 • Rozwijanie mowy.
 • Zapoznanie z krajobrazem zimowym.
 • Rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych,