Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne gr. I

Grudzień 2020

Temat: Urządzenia w moim domu

– poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego

– poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń domowych

– liczenie palców, przedmiotów itp.,

– wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,

– maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku

Temat: Czy smoki to dinozaury?

rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiadomości z zakresu prehistorii.

rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

– wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

– zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,

– uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek

Temat: To już zima

– obserwowanie przyrody

– wymienianie oznak zimy,

wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

– słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

– obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

– używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

Temat: Święta tuż, tuż

– poznanie tradycji związanych z świętami Bożego Narodzenia

– wywołanie radości dzieci z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa we wspólnej zabawie

– poszerzenie wiedzy przyrodniczej, poznanie poinsecji, kwiatu gwiazdy betlejemskiej, rozumiem wieloznaczność określenia: gwiazda betlejemska

obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

Temat: „ Nowy rok tuż, tuż”

– zapoznanie się z kalendarzami, omawianie wyglądu, zawartości i ich przeznaczenia ,

– poznanie podziału całego roku na: pory roku, miesiące, tygodnie

– dostrzeganie regularności, cykliczności występujących w ciągu roku

– poznanie tradycji związanych z ostatnim dniem w roku