Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

2020 GRUDZIEŃ

Gr. VII

1.KRĄG TEMATYCZNY: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 • Przygotowanie do nauki czytania,

 • zapoznanie z literą k: małą i wielką, drukowaną.

 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

 • Porównywanie liczebności zbiorów.

 • Zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym.

 • Rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów.

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

 • Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

2. KRĄG TEMATYCZNY: TU ROSŁY PAPROCIE

 • Rozwijanie percepcji słuchowej.

 • Zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną.

 • Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla.

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

 • Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

 • Rozwijanie sprawności manualnej.

3.KRĄG TEMATYCZNY: NADCHODZI ZIMA

 • Dostrzeganie cykliczności pór roku.

 • Zapoznanie z literą y: małą, drukowaną.

 • Pamięciowe opanowanie utworu literackiego.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Umuzykalnianie dzieci.

 • Utrwalanie nazw elementów pogody.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia.

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Rozwijanie mowy,

 • Rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat.

4. KRĄG TEMATYCZNY: ŚWIĘTA ,ŚWIĘTA

 • Rozwijanie mowy.

 • Zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną.

 • Rozwijanie pamięci słuchowej.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.

 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami.

5.KRĄG TEMATYCZNY:ZIMOWE ŚPIOCHY

 • Rozwijanie mowy.

 • Zapoznanie z krajobrazem zimowym.

 • Rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia i miesięcy

 • Rozwijanie sprawności manualnych.

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych,