Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc styczeń

Krąg tematyczny: Zwierzęta są głodne

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • pogłębianie wiedzy o przyrodzie

 • rozwijanie umiejętności matematycznych

Krąg tematyczny: Zimowe zabawy

 • udoskonalanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

 • rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się

 • wzbogacenie słownika

 • usprawnianie motoryki małej i dużej

 • ćwiczenie pamięci

Krąg tematyczny: Babcia i dziadek

 • rozwijanie sprawności całego ciała

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

 • doskonalenie uważnego słuchania rozmówcy

 • rozwijanie umiejętności ustalania kolejności zdarzeń

Krąg tematyczny: Bezpieczeństwo- ważna sprawa

 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze

 • rozumienie znaczenia szczególnej ostrożności w ruchu drogowym w czasie zimy

 • utrwalenie i rozumienie zasad bezpiecznej zabawy w czasie zimy

 • utrwalenie nazw figur geometrycznych i ich wyglądu

 • wzbogacenie słownictwa