Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Grupa II H

STYCZEŃ 2021

Krąg tematyczny „Zwierzęta są głodne”

 • rozwijanie sprawności całego ciała poprzez wykonywanie czynności samoobsługowych, ćwiczenia gimnastyczno – korekcyjne, zabawy ruchowe;

 • nabywanie świadomości organizowania zabaw na świeżym powietrzu zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i zabawy w zespołach;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnej;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują;
    • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

Krąg tematyczny „Zimowe zabawy”

 • nabywanie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji przyrodniczych

Krąg tematyczny „Babcia i Dziadek”

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia,
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

Krąg tematyczny „Dziś w przedszkolu śmiech i tańce”

 • rozwijanie mowy,

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

 • rozwijanie sprawności manualnych i poprawnego chwytu kredki,

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach rówieśniczych,

 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania,

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych,

 • nabywanie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
 • uczestniczenie w zabawie grupowej – projekt,
 • zaprezentowanie bluzki z namalowanym misiem,