Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

GRUPA III A 

STYCZEŃ 2021 r.

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące, lata

– poznanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku

-wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia

– poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku

– rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

– utrwalanie nazw dni tygodnia

– rozumienie następstwa czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku

– utrwalanie wiadomości na temat cech charakterystycznych poszczególnych pór roku

Temat kompleksowy: Zwierzęta są głodne

– zapoznanie z literą s:małą,wielką, drukowaną

– rozwijanie umiejętności liczenia

– rozpoznawanie i wskazywanie liczby 7

– rozwijanie sprawności fizycznej

– wypowiadanie się na temat dokarmiania ptaków

rozwijanie mowy

Temat kompleksowy: Odwiedzili nas babcia i dziadek

– zapoznanie z literą b:małą i wielką, drukowaną

– przeliczanie w zakresie siedmiu,

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozwijanie pamięci słuchowej

– rozwijanie umiejętności wokalnych

Temat kompleksowy; Zabawy na śniegu

– zapoznanie z literą n, małą i wielką, drukowaną

– poznawanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania

– kształtowanie poczucia rytmu

– zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi

– ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw