Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Grupa I H

Wrzesień 2021

Krąg tematyczny „w przedszkolu”

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.

 • przestrzega­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

 • rozwijanie pamięci poprzez rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała.

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych

 • rozwijanie sprawności manualnej

Krąg tematyczny „Droga do przedszkola”

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach

(pod opieką osoby dorosłej).

 • poznawanie zawodów osób czuwających nad bezpieczeństwem

 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.

 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

 • porównywanie liczebności zbiorów

 • wykonywanie prac plastycznych z użyciem nożyczek

Krąg tematyczny „Nadeszła jesień”

 • obserwowa­nie środowiska przyrodni­czego: zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu

 • wzbogacanie kącika przyrody w jesienne okazy

 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych

 • rozwijanie sprawności manualnej; tworzenie jesiennych kompozycji z lisci

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych

Krąg tematyczny „Co robią zwierzęta jesienią”

 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

 • usprawnianie posługiwania się nożyczkami

 • rozwijanie małej motoryki poprzez lepienie z plasteliny, masy solnej, malowanie

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. słuchanie i rozpoznawanie głosów przyrody

 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; liczenie w zakresie czterech

 • usprawnianie aparatu mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne, oddechowe.