Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Luty 2021 Grupa I

Temat: Jesteśmy samodzielni w kuchni

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

– Poznajemy zawody

– Poznawanie pracy kucharki

– Rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowania kanapki

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg wielkości

– Rozwijanie poczucie rytmu

– Poznawanie przeznaczenia sztućców

– Rozwijanie sprawności manualnej

Temat: Baśniowy świat

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

– Rozwijanie mowy

– Poznawanie bajek i baśni

– Rozwijanie sprawności manualnej

– Umuzykalnianie dzieci

– Pobudzanie wyobraźni poprzez świat bajkowy

– Rozwijanie umiejętności liczenia

Temat: Chciałbym być matematykiem

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

– Rozwijanie mowy

– Określanie wysokości przedmiotów

– Rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów

– Rozwijanie sprawności manualnych

– Rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem

Temat: Chciałbym być muzykiem

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

– Uwrażliwianie na muzykę klasyczną

– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków w otoczeniu

– Usprawnianie narządów artykulacyjnych

– Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi

– Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową