Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY GRUPA VII

I. TEMAT KOMPLEKSOWY: Jestem samodzielny w kuchni.

 • zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni
 • zapoznanie z literą g; małą i wielką drukowaną
 • poznawanie pór dnia
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach

II. TEMAT KOMPLEKSOWY: Znamy te baśnie.

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie z literą w;małą i wielką,drukowaną
 • zapoznanie z etapami powstawania książki
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie muzykalności,szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zachęcanie do kilku zdaniowych wypowiedzi na temat baśni
 • rozwijanie słuchu fonematycznego

III. TEMAT KOMPLEKSOWY:Chciałbym być matematykiem.

 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie z literą p; małą i wielką drukowana
 • zapoznanie z nazwami miesięcy
 • zachęcanie do wspólnego działania
 • zapoznanie z wagą szalkową
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości
 • poznawanie polskich tańców ludowych

IV. TEMAT KOMPLEKSOWY:Poznajemy kosmos

 • dostarczenie wiadomości o kosmosie
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie mowy
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności
 • rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła
 • rozwijanie postaw badawczych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozpoznawanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych