Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Luty 2021

I Temat tygodnia: Jestem samodzielny w kuchni

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni,
 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • poznawanie pór dnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach

II Temat tygodnia: Znamy te baśnie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z literą w: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • zapoznanie z etapami powstawania książki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy

 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • zachęcanie do kilku zdaniowych wypowiedzi na temat baśni,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.

III Temat tygodnia: Chciałbym być matematykiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z literą p: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • zapoznanie z nazwami miesięcy,
 • zachęcanie do wspólnego działania
 • zapoznanie z wagą szalkową,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości

 • poznawanie polskich tańców ludowych,

IV Temat tygodnia: Mój wymarzony zawód

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie preorientacji zawodowej,

 • poznanie różnego typu zawodów,

 • wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,

 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozumienie wagi pracy ludzkiej,