Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Grupa  II H

Marzec 2021

Krąg tematyczny „Chciałbym być muzykiem

 • nabywanie sprawności w zakresie małej i dużej motoryki,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych,
 • wymienianie i nazywanie zawodów związanych z muzyką,
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • rozpoznawanie i nazywanie instrumentów,
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i stosowanie określeń położenia przedmiotów.

 

Krąg tematyczny „Zbliża się wiosna”

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy),
 • założenie w sali przedszkolnej wiosennej hodowli roślin,
 • prowadzenie systematycznych obserwacji i wyrabianie nawyku dbania o rośliny,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • usprawnianie aparatu mowy i komunikowania się,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • wykonywanie prac plastycznych w zaproponowanych technikach,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i dostępnym dziecku.

 

Krąg tematyczny „Witaj wiosno”

 • poznanie zwyczaju pożegnania zimy i witania wiosny,
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku,
 • prowadzenie systematycznych obserwacji przyrodniczych w sali i na dworze,
 • określanie warunków atmosferycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • wykonywanie prac plastycznych w zaproponowanych technikach,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,
 • poprawne posługiwanie się liczebnikami,
 • uczestniczenie w zabawach – eksperymentach.

 

Krąg tematyczny „Chciałbym być aktorem”

 • poznanie zawodu aktora, zapoznanie z miejscem pracy aktora,
 • odgrywanie różnych ról w zabawie w teatr,
 • usprawnianie czynności samoobsługowych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnej,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
 • nazywanie emocji radość, smutek, złość, strach,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • usprawnianie aparatu mowy,
 • rozwijanie umiejętności liczenia.