Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2022r.

GRUPA III

Temat kompleksowy: „Kosmos pełen gwiazd”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie zastosowań globusa

poznawanie następstwa dnia i nocy

uczestniczenie w eksperymentach

nazywanie poszczególnych części dnia

nazywanie planet Układu Słonecznego

nazywanie obiektów w przestrzeni kosmicznej

uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych

ćwiczenie sprawności manualnej

Temat kompleksowy: „Zimowy krajobraz”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie charakterystycznych cech zimy

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię

formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania

uczestniczenie w eksperymentach, poznawanie właściwości śniegu i lodu

poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

przeliczanie przedmiotów w dostępnym zakresie

poznawanie liczebników głównych

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem.

Temat kompleksowy: „Czas z babcią i dziadkiem”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

słuchanie w skupieniu wierszy i opowiadań

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

rozumienie pojęcia „para”

klasyfikowanie przedmiotów

porównywanie długości

rozwiązywanie zagadek sensorycznych

uczenie się wiersza na pamięć

poznawanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych

rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych

Temat kompleksowy: „Dawne zawody”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie różnych zawodów

wzbogacanie słownictwa

rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych

dobieranie butów do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku

poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś

doskonalenie wrażliwości słuchowej