Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC

GRUPA I

Temat kompleksowy: „Bawimy się w teatr ”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • Wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków,
 • Przybliżanie wiadomości na temat teatru, rozwijanie wyobraźni.

Temat kompleksowy: „Wiosna idzie przez świat”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
 • Konstruowanie wiedzy o pogodzie i zjawiskach z nią związanych
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Doskonalenie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi

Temat kompleksowy: „Wszystko rośnie”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznanie cyklu rozwojowego roślin oraz nabywanie umiejętności określania czynników warunkujących ich rozwój
 • Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem
 • Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej

Temat kompleksowy: „Pracowita wiosna”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • Utrwalanie umiejętności przeliczania oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Usprawnianie małej i dużej motoryki
 • Zapoznanie się z wyglądem ptaków i ich gniazd
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

Temat kompleksowy: „Wielkanoc”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie sprawności całego ciała.
 • Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie sposobów poruszania się zwierząt.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej