Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na marzec

Krąg tematyczny: Chciałbym być muzykiem

 • ćwiczenie motoryki małej

 • ćwiczenie pamięci wzrokowej i słuchowej

 • poznanie grup i nazw instrumentów muzycznych

 • ćwiczenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej

Krąg tematyczny: Chciałbym być aktorem

 • wzbogacanie słownictwa

 • nabywanie odwagi scenicznej

 • doskonalenie poprawnej wymowy

 • doskonalenie umiejętności matematycznych

 • rozwijanie sprawności motorycznej

Krąg tematyczny: Dbamy o zdrowie

 • utrwalenie zasad prowadzenia zdrowego trybu życia

 • rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi

 • utrwalenie zasad higieny

 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej wyrazu

 • rozwijanie umiejętności przeliczania

Krąg tematyczny: Nadeszła wiosna

 • utrwalanie oznak nowej pory roku- wiosny

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej

 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej

 • rozwijanie umiejętności liczenia

Krąg tematyczny: Wielkanoc

 • poznawanie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych

 • rozwijanie umiejętności manualnych

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego