Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MARZEC 2021r.

Gr. III A

I. Temat kompleksowy: Muzyka jest wszędzie

 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach

 • rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko

 • wspólne układanie opowiadania

 • zapoznanie z literą z, Z, małą i wielką, drukowaną

 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego

II. Temat kompleksowy: W świecie teatru

 • zapoznanie z literą u, U, małą i wielką, drukowaną

 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)

 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów

III. Temat kompleksowy: Wiosna, wiosna…

 • zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu

 • zapoznanie z literą c, C, małą, wielką, drukowaną

 • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej

 • poznanie charakterystycznych zwiastunów wiosny

 • zapoznanie z zapisem graficznym liczby 10, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami

 • zapoznanie z budową tulipana i etapami jego rozwoju

IV. Temat kompleksowy: Wkrótce Wielkanoc

 • zapoznanie z literą ł, Ł, małą i wielką, drukowaną

 • kultywowanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocy

 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi na temat wysłuchanego utworu

 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy

 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin

 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru

V. Temat kompleksowy: Święta Wielkanocne

 • rozwijanie mowy,

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej

 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu

 • kształtowanie poczucia rytmu

 • tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • poznawanie budowy i właściwości jajka

 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek

 • zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek