Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY 2022

Krąg tematyczny: Znamy różne sklepy

zapoznanie się z nazwami sklepów: spożywczy, obuwniczy, księgarnia, meblowy, spożywczy, z ubraniami, z zabawkami itp…

– poznanie i właściwe dopasowywanie asortymentów do poszczególnych sklepów

– ustalanie ciężkość towarów oraz porównywanie ich wagi słowami: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, najcięższy

– określam długość przedmiotów za pomocą stóp i kroków

– rozwijanie słownictwa i logicznego myślenie poprzez określanie co i gdzie należy kupić w różnych sytuacjach życiowych np.: gdy gotuję zupę, urządzam pokój, wybieram się do przedszkola, robię przyjęcie urodzinowe, gotuję kompot wieloowocowy itp…

Krąg tematyczny: Zimowa wyprawa

– zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb

stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy

rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne

zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilku zdaniowych wypowiedzi na określony temat

Krąg tematyczny: Karnawałowe zabawy

zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego

rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię

tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów

rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne

Krąg tematyczny: Nasza Wisła

poznanie fizycznej mapy Polski

poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami

zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice

zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

kształtowanie umiejętności matematycznych