Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc wrzesień 2021, GR 2A

Temat: Razem w przedszkolu

wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy i zabawy oraz higieny

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji

zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka

rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia

odczytywanie informacji przedstawionych w formie symbolicznej

Temat: Zabawy z latawcem

zachęcanie do podejmowania zabaw promujących czytelnictwo

rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji

wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata

zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z odkrywaniem swojego otoczenia

poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów

Temat: Nadchodzi jesień

zapoznanie z położeniem i wyglądem Polski na mapie

zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu

kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie eksperymentów i pokazów

poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni

TEMAT: Ziemia pełna tajemnic

zapoznanie z wyglądem Ziemi z wykorzystaniem jej modelu

poznanie swojego miejsca i kraju zamieszkania w czasie działań poznawczych i zabaw

rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety

kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez poznawanie wielozmysłowe, przeprowadzanie eksperymentów, obserwacji i pokazów

rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów znajdujących się w otoczeniu i nadawania im znaczeń

poznawanie znaczenia soli i węgla w przyrodzie i życiu człowieka