Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MARZEC 2022 GRUPA III

I. Krąg tematyczny: Pruszków ze Żbikiem poznasz – polubisz

 • – poszerzenie wiedzy o swoim mieście
 • – poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Pruszkowie
 • – poznanie symboli Pruszkowa
 • – wskazywanie różnic w wyglądzie oraz sposobie życia na wsi i mieście
 • – poznanie procesu produkcji kredek
 • – segregowanie ze względu na kolor, wysokość, przeliczanie, porównywanie liczebności.

II. Krąg tematyczny: Co to jest sztuka?

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych,
 • Stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką,
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań,
 • Poznanie pojęcie ,,sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego , w których przenikają się różne dziedziny sztuki,
 • Rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy kreatywne i rozwijające wyobraźnię,
 • Rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku.

III. Krąg tematyczny: Jak dbać o zdrowie?

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach kształtujących postawę
 • nabywanie świadomości, że dla zdrowia należy aktywnie spędzać czas wolny
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • uważne słuchanie dorosłych i dzieci
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności ruchowej
 • poznanie wybranych zawodów związanych z leczeniem ludzi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

IV. Krąg tematyczny: Nadchodzi wiosna.

 • porządkowanie po sobie miejsca zabawy i pracy
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • dostrzeganie piękna budzącej się do życia przyrody
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • poznanie zwiastunów wiosny
 • rozumienie znaczenia pojęcia „roślina pod ochroną”
 • poznanie wybranych gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
 • odpowiadanie na pytania do treści utworów literackich.

V. Krąg tematyczny : Jak było kiedyś?

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę
 • zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • wdrażanie do słuchania innych osób i obdarzania ich uwagą
 • nabywanie wiedzy na temat wykorzystywania robotów przez człowieka
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych