Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

GRUPA IIIA

I.TEMAT KOMPLEKSOWY: Nowinki z wiejskiego podwórka

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku,
 • utrwalanie nazw kolorów.

 • rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 • zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci,
 • kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności.

 • określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka,
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się.

 • poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

 • rozwijanie mowy i pamięci słuchowej.

II. TEMAT KOMPLEKSOWY: Wiosna na łące

 • zapoznanie z cyklem rozwojowym żab,
 • zachęcanie do poruszania się.

 • poznawanie życia pszczół i mrówek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,

 • kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej,
 • kształtowanie poczucia rytmu.

 • zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku.

III. TEMAT KOMPLEKSOWY: Poznajemy różne zawody

 • przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów,
 • uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi.

 • zapoznanie z pracą krawcowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • zapoznanie z etapami powstawania chleba,
 • zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości,
 • zapoznanie z działaniem magnesu.

IV. TEMAT KOMPLEKSOWY: Nasi kochani rodzice

 • stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców,
 • rozwijanie myślenia,

 • wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

 • rozwijanie mowy,
 • wypowiadanie się na temat taty,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • prezentowanie własnych możliwości.