Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc maj

Krąg tematyczny: Łąka wiosną

 • rozwijanie sprawności całego ciała

 • doskonalenie koordyncji wzrokowo- ruchowej

 • pogłębianie wiedy dotyczącej mieszkańców łąki

 • doskonalenie umiejętności nazywania i tworzenia kolorów

Krąg tematyczny: Wiosna na wsi

 • rozwijanie mowy

 • ćwiczenie percepcji wzrokowej

 • utrwalanie nazw wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

 • ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów

Krąg tematyczny: Znamy różne zawody

 • utrwalenie nazw i znaczenia wybranych zawodów

 • doskonalenie umiejętności manualnych

 • ćwiczenie poprawnej budowy zdań

 • doskonalenie umiejętności matematycznych

Krąg tematyczny: Moi rodzice

 • doskonalenie umiejętności stosowania form grzecznościowych

 • doskonalenie umiejętności nazywania członków bliższej i dalszej rodziny

 • rozumienie konieczności okazywania sobie uczuć przez członków rodziny

 • ćwiczenie pamięci i odwagi scenicznej