Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

Krąg tematyczny: Jesteśmy rożni

 • uwrażliwienie dzieci na niepełnosprawność
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie mowy

Krąg tematyczny: Wszystkie dzieci są nasze

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie zwinności.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • umuzykalnianie dzieci

Krąg tematyczny: Na moim podwórku

 • kształtowanie wymowy.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie zwinności
 • zachęcanie do interesowania się przyrodą.
 • uczulanie dzieci na zachowania nieznajomych,
 • rozwijanie sprawności manualnej

Krąg tematyczny: Zbliżają się wakacje

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie aktywności twórczej.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej

Krąg tematyczny: Wakacyjny czas

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności fizycznej