Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc czerwiec 2021

Temat: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • podporządkowywanie się dorosłym dbającym o higienę zmysłów dziecka (np. kontroli wzroku, słuchu, ściszanie głosu na prośbę osoby dorosłej),
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami

Temat: Moje podwórko

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów

Temat: Wakacje, znów będą wakacje

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata.
 • poznawanie różnych środków lokomocji
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej,

Temat: Witamy lato

 • utrwalam nawy czterech pór roku; wiem, że zbliża się lato
 • opisuje cechy charakterystyczne każdej z pór roku
 • wykonuje pracę plastyczną różnymi metodami
 • wiem co należy robić z owocami od momentu zerwania do zjedzenia
 • wiem jak wygląda i kiedy pojawia się tęcza

Temat: Morze, nasze morze

 • wiem jak wygląda morze
 • wiem gdzie pracują rybacy i na czym polega ich praca
 • wiem, że w morzy żyją ryby
 • rozwijam zdolności matematyczna: przeliczam w dostępnym zakresie, segreguję wg. koloru i wielkości oraz porównuję wielkość używając słów : duży – większy, mały – mniejszy.
 • poznaję wygląd i nazywam zwierzęta mieszkające w morzach: raba, ośmiornica, konik morski