Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne-listopad

Temat kompleksowy: „Moja ojczyzna”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
 • rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością.
 • rozwijanie sprawności manualnych.
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
 • poznawanie wybranych wiadomości o Warszawie.

Temat kompleksowy: „Dbamy o zdrowie”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • rozpoznawanie wysokości dźwięków.
 • zapoznanie z pracą stomatologa.
 • porównywanie masy przedmiotów.

Temat kompleksowy: „Pada deszcz”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie sprawności całego ciała.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

Temat kompleksowy: ”Domowi ulubieńcy”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie sprawności całego ciała
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych
 • rozwijanie mowy, pamięci i myślenia.
 • rozpoznawanie wysokości dźwięków.
 • rozwijanie umiejętności liczenia.