Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

CZERWIEC 2021 GRUPA I H

Temat : Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka

– Rozwijanie mowy

– Rozwijanie tolerancji i szacunku

– Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć

Temat: Moje podwórko

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Rozwijanie mowy

– Rozwijanie koncentracji uwagi

– Rozwijanie zmysł dotyku

– Zapoznanie z zabawami podwórkowymi

– Zapoznanie ze zwierzętami podwórkowymi

Temat:W poszukiwaniu sprawiedliwości

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.

– Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.

– Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenia słownictwa opisującego cechy charakteru.

– Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.

– Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.

– Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

– Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.

Temat: Wakacje, znów będą wakacje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Rozwijanie wrażliwości na inność

– Poznawanie różnych środków lokomocji

– Poznawanie charakterystycznych oznak lata

– Rozwijanie umiejętności manualnych

– Rozwijanie wrażliwości słuchowej

Temat: Nadeszły wakacje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Rozwijanie logicznego myślenia

– Określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata

– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji

– Doskonalenie liczenia