Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

CZERWIEC 2021r.

GRUPA III

I. TEMAT KOMPLEKSOWY: Dzieci z całego świata.

 • budzenie zainteresowania własnym świętem

 • rozwijanie mowy

 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • porównywanie warunków życia na różnych kontynentach

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości

II. TEMAT KOMPLEKSOWY: Jakie jest moje podwórko?

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

 • rozwijanie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób

 • kształtowanie poczucia rytmu

 • zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły

III. TEMAT KOMPLEKSOWY: Wkrótce wakacje.

 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji

 • uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem

 • kształtowanie poczucia rytmu

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek

IV. TEMAT KOMPLEKSOWY: Pożegnania nadszedł czas…

 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • utrwalanie melodii i tekstu piosenki
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu
 • poznawanie przyczyny pękania czereśni
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych

V. TEMAT KOMPLEKSOWY: Projekt Zabawki ekologiczne.

 • kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),
 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,
 • zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych
 • wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody