Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne – listopad

Krąg tematyczny: Polska- moja Ojczyzna

 • zrozumienie znaczenia obchodów świąt narodowych

 • poznanie form obchodów świąt narodowych

 • utrwalenie nazw symboli narodowych

 • nabywanie umiejętności nazywania swojego miejsca zamieszkania, państwa, stolicy

 • utrwalenie treści legend polskich

Krąg tematyczny: Pada deszcz

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi

 • utrwalenie oznak późnej jesieni

 • rozwijanie umiejętności matematycznych

 • rozwijanie sprawności manualnej

Krąg tematyczny: Tutaj rosły paprocie

 • poznanie czasów prahistorycznych

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • zdobycie wiadomości na temat historii powstawania węgla kamiennego

 • rozwijanie umiejętności szeregowania

 • ćwiczenie motoryki małej

Krąg tematyczny: Urządzenia elektryczne

 • poznanie i nazywanie urządzeń elektrycznych

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazu

 • wzbogacenie słownictwa

 • rozwijanie umiejętności matematycznych

 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych